Author Topic: Hvordan avgi stemmefullmakt til DNO sin GF  (Read 4838 times)

teo

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 103
Hvordan avgi stemmefullmakt til DNO sin GF
« on: October 22, 2011, 12:50:09 »
DNO-initiativet - Hvordan skal jeg gi min fullmakt?

Den ekstraordinære generalforsamlingen i DNO International ASA finner sted i Felix Konferansesenter. Bryggetorget 3, 0250 Oslo den 1. november 2011 kl. 13.00.

Etter opptelling av stemmene på vår hjemmeside så ble det et overveldende flertall for å stemme mot fusjonsplanen og kapitalforhøyelsen (agenda punkt 4), mot fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen (agenda punkt 5) og for forslaget om granskning (agenda punkt 6). Etter dette så vil DNO-initiativet følge flertallets beslutning og man anbefaler at også medlemmene følger dette ved stemmegivning.

Alle aksjonærene med registrert VPS skal ha fått tilsendt relevante møtedokumenter med fullmaktsformular. Her må dere huske på at det er formularene som fulgte den siste innkalling som skal benyttes (5. oktober 2011). Link til børsmelding med vedlegg.

DNO-initiativet vil på det sterkeste anbefale at alle aksjonærer som har anledning til å møte på den ekstraordinære generalforsamling møter selv. Vi har satt opp noen «kjøreregler» som kan benyttes enten man møter selv eller om man ønsker å la seg representere.


MØTE SELV

Dersom du selv ønsker å møte og avgi din egen stemme, så er det nok å registrere seg gjennom Møteseddelen som du har fått tilsendt.  Dette kan gjøres på følgende 2 måter;

- Fyll ut Møteseddelsen og send den til DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. (+47) 22 48 11 71 eller

- Benytt den elektroniske innsendelsen av møteseddelen som du finner på DNO's hjemmeside. Dersom du benytter deg av den elektronisk innsendelsen må du logge deg inn med ref.no og pin kode som du finner øverst til høyre på formularet.

Uansett hvilken måte du benytter så ville det være fint om du ga et tilbakespill til DNO-initiativet om at du kommer til å møte selv og at du kommer til å stemme i henhold til vår anbefaling med angivelse av hvor mange aksjer du kommer til å stemme for. Denne informasjonen sender du pr. e-mail : dnoinitiativet@gmail.com.

DNO-initiativet tilbyr deg å møte våre representanter før generalforsamlingen settes. Vi kan nås på telefon 905 31746 og vil være tilstede på Restaurant D/S Louise som du finner på Aker Brygge (Stranden 3) fra kl. 11.00 den 1. november.
 

IKKE MØTE SELV

Dersom du ikke selv kan møte, men ønsker å gi din fullmakt til DNO-initiativet slik at dennes representant også representerer deg, så ber vi om at du foretar deg følgende:

1. Fyll ut det mottatte fullmaktsformular «Fullmakt uten stemmeinstruks» som vist på Vedlegg 1 (fullmektig Torstein Øygarden).

2. Påfør dato og signer nederst på arket.

3. Send dette som anvist på formularet enten til:

- DnB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo, alternativt på telefaks nr. (+47) 22 48 11 71 eller

- Benytt den elektroniske innsendelse av fullmakten som du finner på DNO's hjemmeside. Dersom du benytter deg av elektronisk innsendelse må du logge inn med ref.no og pin kode som du finner øverst til høyre på formularet. Når du er logget inn så må du også fylle ut hele adressen til Torstein Øygarden som er : Madlasandnes 142B, 4045 Hafrsfjord.

4. Uansett hvilken måte du benytter så send deretter en kopi av formularet eventuelt utskrift av den elektroniske registrering pr e-mail til: dnoinitiativet@gmail.com. Dette slik at DNO-initiativet vet hvor mange aksjer de har fått fullmakt til å stemme for.

Vi vil ikke anbefale at du gir din fullmakt til Styrets formann Bijan Mossavar-Rahmani eller Adm.dir. Helge Eide dersom du er imot fusjonenen. Dersom du ikke stoler på at representanten fra DNO-initiativet ville stemme mot fusjonen så kan du benytte formularet «Fullmakt med stemmeinstruks» og gi fullmakten til Torstein Øygarden. Vi ber deg da krysse av for mot i sak 4 på dagsorden (Godkjennelse av fusjonsplan og kapitalforhøyelse) som vist på Vedlegg 2 og krysse av Avstår på  resten. Grunnen for at vi ber deg kun krysse av for mot på sak 4 er at det kan skje forhold under generalforsamlingen som kan gi forhandlingsløsninger som kan gavne DNO-initiativet. Vi vil imidlertid anbefale deg å bruke Vedlegg 1 - «Fullmakt uten stemmeinstruks».
 

UTENLANDSKE AKSJONÆRER MED NOMINEEKONTO

Vi har forstått at det er flere utenlandske medlemmer med nomineekonto som ikke er registrert i norsk VPS og som sådann kan gi problemer med å bli hørt i generalforsamlingen. Vi har vært i kontakt med advokater i Norge om dette og de sier at den eneste mulighet for at dine aksjer skal ha stemmerett er at disse overføres fra den utenlandske nomineekonto til norsk VPS. Vi vil tro at selskapet som holder nomineekontoen din vil være behjelpelig med dette. Grunnen for dette er at § 6 i DNO's vedtekter sier følgende;

«Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i Aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).»

Når du har fått overført disse til norsk VPS følger du fremgangsmåten som beskrevet ovenfor (MØTE SELV eller IKKE MØTE SELV). Husk kopi til DNO-initiativet på dnoinitiativet@gmail.com.
 

NB !

Det er viktig å holde alle tidsfrister slik at du ikke møtes med noen innsigelser for din stemmegivning.  Det er viktig at du møter opp i god tid forut for kl. 13.00 den 1. november dersom du selv skal delta på generalforsamlingen. Registreringen vil ta tid så pass på at du kommer tidlig !

Vi vil videre anbefale at du tar med deg pass på generalforsamlingen slik at du ikke blir møtt med en innsigelse om at du ikke kan legitimere deg.  Dersom aksjene er registrert på et firma må du ta med deg eller sende med gyldig firmaattest som viser at du kan forplikte selskapet som eier av DNO aksjene.

Dersom du ønsker å bli hørt med din stemme, så må fullmakten eller møteseddelen, enten du vil at DNO-initiativet skal representere deg eller dersom du ønsker å møte selv, sendes tidsnok til å være DnB NOR i hende senest 28. oktober 2011. Vi vil anta at dersom du gjør dette elektronisk gjennom DNO's hjemmeside så bør du følge samme tidsfrist, men vi anbefaler da at dette skjer innen 27. oktober 2011. Fullmakten eller møteseddelen vil være gyldig også etter denne dato uansett hva som står i møteinnkallingen, men vi anbefaler likevel at du følger nevnte tidsfrister.

Husk kopi til DNO-initiativet dersom du vil vi skal representere deg.
 

Med vennlig hilsen,

Styret i DNO-initiativet.


Vedlegg 1:
DNO Fullmakt uten stemmeinstruks

Vedlegg 2:
DNO Fullmakt med Stemmeinstruks

Fanatic

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 145

oto

 • Administrator
 • Jr. Member
 • *****
 • Posts: 215
Re: Hvordan avgi stemmefullmakt til DNO sin GF
« Reply #2 on: October 22, 2011, 14:19:09 »
Forumet er nå åpnet opp for gjester, så denne topic blir låst og slettet senere i dag.
Denne info kan nå leses av alle under informasjon fra styret.