registreringserklæring

Hei og velkommen til forumet til NSG Interesseorganisasjon.

Forumet er ekslusivt for NSG aksjonærer, og du blir bedt om å oppgi antall NSG aksjer du eier ved registrering.
Hvis du ikke har NSG aksjer ber vi om at du avstår fra å registrere deg.
Endrer du aksjeantall kan du selv vedlikeholde ditt aksjeantall i din profil.

Ved registrering ber vi deg også om å fylle inn navn og telefonnummer.
Dette er ikke krav, men vil gjøre det lettere å oppnå kontakt ved viktige hendelser.
Ved registrering bør du uansette benytte en en e-post du leser ofte, da viktige nyheter kan bli distribuert via e-mail.
Informasjon vil kun bli synlig for deg selv og forumets administratorer, og vil lette vårt arbeid vesentlig ved behov for rask kontakt med medlemmer.

Når du har registrert deg vil en av administratorene godkjenne din registrering, og du vil få etter hvert en aktiveringsmail på oppgitt e-mail adresse.
Så sjekk at den er korrekt og at det er en mail adresse du bruker.
Husk at dette kan ta noe tid all den tid administratorer ikke er innlogget til enhver tid eller har tilgang til e-mail.

Når du har aktivert konto ved å klikke på oppgitt link i aktiveringsmail, kan du logge inn med valgt brukernavn og passord.
Du bør deretter gjøre deg bedre kjent med forumets muligheter som endring av språk, tema etc.
Dine individuelle innstillinger finner du under menyen Profil.  


Velkommen!